شاهنامه بخوانید، پاداش بگیرید

 

       هرآنکس که شهنامه خوانی کند                               چه مرد و چه زن پهلوانی کند

دختران و پسران دوست داشتنیِ پارسی زبان!

«شاهنامه» ارزنده­ترین و بزرگترین کتابی­است که بیشتر واژگان آن پارسی ناب می­باشد. نویسنده­ ی شاهنامه، چکامه ­سرا و شاعر نامدار پارسی، «فردوسی» بزرگ است. شاهنامه نه تنها داستان­­ ها و افسانه­ های نیاکان و گذشتگان ماست بلکه کتابی است برای آموزش زندگی بهتر؛ زندگیِ همراه با مهر و راستی و جوانمردی.

این بخش هم برای آشنایی بیشتر شما با داستان­های آموزنده­ ی شاهنامه ریخته شده ­است. در هر شماره­ و در همین برگه، یک بند از شاهنامه برای شما نوشته می­شود. شما باید این بند را از بر کرده و آوا یا فیلم خود را به نشانی تلگرام ماهنامه بفرستید. ما هم به سه نفر از شما پاداش­های ارزنده ­ای پیشکش خواهیم کرد.

برای اینکه با شیوه ­ی خواندنِ درستِ شاهنامه آشنا شوید می­توانید به گروه تلگرامی«شاهنامه ­خوانی» بپیوندید و خواندن این بند و بخش­های دیگر را به گونه­ ی آوایی گوش دهید و یاد بگیرید.

این نشانی گروه تلگرامی «شاهنامه­ خوانی» است:  barebaghedanesh@

چشم به راه فیلم­ها و آواهای دلنشین شما هستیم.

بخشی از  شاهنامه که برای این شماره باید از بر کنید:

گفتار در ستایش خِرَد

خرد بهتر از هر چه ایزد بداد

ستایش خرد را به از راهِ داد

خرد رهنَمای و خرد دلگُشای

خرد دست گیرد به هر دو سَرای

ازو شادمانی وزُویت غمیست

وزُویت فزونی وزویت کمیست

خرد تیره و مرد روشن روان

نباشد همی شادمان یک زمان

کسی کو خرد را ندارد ز پیش

دلش گردد از کَرده­ی خویش ریش

هُشیوار دیوانه خواند وُرا

همان خویش بیگانه داند وُرا

ازویی به هر دو سرای ارجمند

گسسته خرد پای دارد ببند

خرد چشم جانست چون بنگَری

تو بی چشم شادان جهان نسپَری

نخست آفرینش، خرد را شناس

نگهبان جانست و آنِ سه پاس

سه پاس تو چشم است وگوش و زبان

کزین سه رسد نیک و بد بی گمان

خرد را و جان را که یارد ستود

و گر من ستایم که یارد شنود

حکیما، چو کس نیست، گفتن چه سود

 ازین پس بگو کافرینش چه بود

تویی کرده­ی کَردِگارِ جهان

ببینی همی آشکار و نهان

به گفتار دانندگان راه جوی

به گیتی بِپُوی و به هر کس بگوی

ز هر دانشی چون سخن بشنوی

از آموختن یک زمان نَغنَوی

چو دیدار یابی به شاخِ سُخُن

بدانی که دانش نیاید به بُن