درباره‌ی دبستان

درباره ی دبستان

آموزشگاه «فرهنگ» در تابستان ۱۳۷۹ با نامی دیگر و با همکاری گروهی از دانشجویان پناهنده‌ی افغانستانی دانشگاه تهران، در جنوب شهر تهران بنیانگذاری شد. برجسته ­ترین...

برگه شناسایی دانش‌آموزان کم برخورداز

برگه شناسایی دانش‌آموزان کم‌برخوردار

شما می توانید با پر کردن برگه ی زیر اگر دانش‌آموزی را می‌شناسید که بی‌سرپرست، مادر سرپرست و کم برخوردار است و یا از آموزش بازمانده است در شناسایی او به ما نیز یاری...