درخواست ماهنامه

درخواست دریافت ماهنامه با پُست

دوست گرامی شما می توانید ماهنامه «کودکان آفتاب» را در آغاز هر ماه و با پُست دریافت نمایید، برای اینکار بسنده است برگه ی آبونمان(اشتراک) زیر را پُر نموده و به نشانی ماهنامه ایمیل نمایید.
هزینه ی آبونمان سالیانه ماهنامه در زیگ(جدول) زیر آمده است:

سال شمارگان نرخ هر شماره هزینه پستی برآیند
یک ساله دوازده شماره 2000 تومان 2000 تومان 48،000 تومان

 برگه ی زیر را  پر کنید و یا به شماره ماهنامه زنگ بزنید.

شماره: ۵۵۸۳۲۷۸۲ – ۰۲۱- ۵۵۸۲۵۵۲۸- ۰۲۱

نام و نام خانوادگی

نام پدر

زاد روز

پایه

نام آموزشگاه

رایانامه

نشانی

گونه اشتراک:

شش ماهه(شش شماره -۲۱۰۰۰ تومان)

یک ساله(دوازده شماره-۴۸۰۰۰ تومان)

دوساله(بیست و چهار شماره-۸۴۰۰۰ تومان)

بهای پرداختی

شماره رسید

تاریخ واریز