کارگاه دوران بلوغ

 کارگاه سه روزه دوران بلوغ با مربی گری جناب امیدی برای پسران بالای 12 سال برگزار شد.