ParsToday: توانمندی های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی جامعه مهاجر افغان باید بیشتر معرفی شود

فعال اجتماعی-فرهنگی ایرانی تاکید کرد: توانمندی های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی جامعه مهاجر افغان باید بیشتر معرفی و زمینه های تعاملات بین دو کشور ایران و افغانستان در این حوزه ها فراهم شود.حسین سوختانلو دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری در مشهد اظهار داشت: از سال ها قبل با جامعه مهاجر افغان و نخبگان مهاجر در ارتباط بوده و توانمندی های خوبی را در آن ها سراغ دارد که باید معرفی شوند و در جهت استفاده از آن با آن ها همکاری شود.

این کارشناس حوزه مطالعات راهبردی افزود: در حال حاضر در مجموعه ای با حضور تعدادی از فعالان مهاجرین افغان ساکن تهران همکاری دارد که فعالیت های آموزشی در قالب مدرسه ای تحت نام “فرهنگ” با مدیریت نادر موسوی که از فعالان فرهنگی مهاجر است برای دانش آموزان مهاجر افغان دارد، مجله ای تحت عنوان “کودکان آفتاب” ویژه کودکان فارسی زبان بویژه کودکان افغانستانی داخل ایران را به چاپ می رساند و فعالیت های فرهنگی اجتماعی از این قبیل دارد. برای خواندن بیشتر این جا کلیک کنید.