اولین فضانورد افغانستان

بیست و هفت سال پیش زمانى که کشور شوروى‌ سابق برای فرستادن یک فضانورد افغانستانی به ایستگاه فضایی «میر» برنامه‌ریزى می کردند، براى بسیارى از مردم افغانستان یک ماموریت دور از باور بود.

نخستین فضانورد افغانستانی کی بود؟

«عبدالاحدمومند» فرزند یک کشاورز بود که در روستایی در ولایت غزنی  به دنیا آمده و در کابل تحصیل کرد.

«عبدالاحد»وقتی کودک بود شب‌ها با پدرش در مزرعه می‌نشست و به فضا و ماه و ستاره‌ها نگاه می‌کرد که روشن‌تر از هر جای دیگر بود.روزها با عبور هواپیماها آرزو می‌کرد روزی خلبان شود و هواپیماهای مسافربری را به پرواز در آورد.

وقتیدولت افغانستان تصمیم گرفته تعدادی از جوانان را برای آموزش خلبانی به کشور شوروی بفرستد«عبدالاحد» نیز یکی از آنها بود که در آنجا خلبانی را آموخت.او در آنجا خلبانی جنگنده‌های جت آموخت.

«عبدالاحد» می‌گوید وقتی تحصیل می‌کردم هرگز تصور نمی‌کردم روزی خلبان جنگی شوم.

زمانی که «یوری گاگارین» نخستین فضانورد جهان از افغانستان دیدار می‌کرد، گفت: به زودی از افغانستان هم یک فضانورد به فضا خواهد رفت. در آن وقت عبدالاحد، دانش آموز مدرسه­ی«حبیبه»ی کابل بود.

او حتی تصور هم نمی‌کرد که آن شخص می‌تواند خود او باشد.

اما چندی بعد وقتی کشور شوروی می خواست یک فضانورد افغاستانی را به فضا بفرستد از میان تعداد زیادی داوطلب«عبدالاحد» انتخاب شد. او می گوید از این انتخاب بسیار خوشحال بودم.

عبدالاحد همراه بایک گروه از فضانوردان روسی هفت شب و هفت روز در فضا بود و مدتی هم در ایستگاه فضایی «میر» سکونت داشت.

در مدت اقامت در فضا کار «عبدالاحد» عکاسی از سرزمین افغانستان برای تحقیقات مربوط به معادن، آب، زلزله‌شناسی و سایر مطالعات زمین‌شناسی بود.

برای عبدالاحد تماشای زمین از فضا دل انگیز بود.او می‌گوید:«هیچ سیاره‌ای مثل زمین زیبا نبود.»

برای او زمین مثل خانه مشترک همه ساکنان این کره به نظر می رسید. آن وقت در افغانستان جنگ ادامه داشت و عبدالاحد از همان ایستگاه پیامی برای پایان جنگ در کشورش فرستاد و از جهانیان خواست که مردم کشورش را برای رسیدن به صلح کمک کنند.

قهرمان ملی

او اولین فضانورد افغانستانی شد و اولین مسلمانی که قرآن را به فضا برد.

رییس جمهور وقت افغانستان در ایستگاه فضایی «میر» از زمین  با «عبدالاحد» صحبت کرد و گفت آرزو می‌کند کاش او هم می‌توانست کشورش را از فضا ببیند.

عبدالاحد درفرودگاه کابل با استقبال گسترده ای روبرو شد.او پس از آنکه در از فضا برگشت به عنوان قهرمان ملی شناخته شد. مردم افغانستان خوشحال بودند که اولین مسلمان از کشور آنها به فضا رفته است.