همکاری با ماهنامه

برای درخواست همکاری با ماهنامه ی کودکان آفتاب فرم زیر را پر کنید و یا با شماره یا رایانامه با ما گفتگو کنید.

نام و نام خانوادگی:

زمینه همکاری خود را بنویسید:

اگر رایانامه دارید اینجا بنویسید:

شماره تلفن خانه:

شماره همراه:

نشانی:

اگر پیشینه کاری دارید اینجا بنویسید:

میتوانید رزومه و یا نمونه کاری خود را به رایانامه info@koodakaneaftab.com بفرستید.

پیام شما: