آتیلا

نام دانش آموز: آتیلا

پایه: اول دبستان

زادروز: ۱۳۸۵

 چگونگی زندگی: خانواده ی آرش به تازگی از افغانستان آمده اند، شمار فرزندان خانواده ۵ نفر است، پدر خانواده دیسک کمر دارد و نمی تواند کار مناسبی پیدا کند. مادر خانواده نیز بیمار است.

***میخواهم به این دانش‌آموز کمک کنم***