آرزو

نام دانش آموز: آرزو

پایه: سوم دبستان

زادروز: ۱۳۸۳

 چگونگی زندگی: آرزو پس از دبستان سر چهارراهها فال فروش می کند.

***میخواهم به این دانش‌آموز کمک کنم***