ابوالفضل

نام دانش آموز: ابوالفضل

پایه: ششم دبستان

زادروز: ۱۳۸۳

چگونگی زندگی: پدر ابوالفضل هنگام کار از ساختمان افتاده است و اکنون نمی تواند کار کند

***میخواهم به این دانش‌آموز کمک کنم***