انار گل

نام دانش آموز: انار‌گل

پایه: سوم دبستان

زادروز: ۱۳۸۵

 چگونگی زندگی: پدر نابیناست و مادر هم بیمار

***میخواهم به این دانش‌آموز کمک کنم***