سارا

نام دانش آموز: سارا

پایه: دوم دبستان

زادروز: ۱۳۸۴

چگونگی زندگی: پدر سارا ئ شبنم آن ها را سال ها قبل، بعد از فوت مادرش رها کرده و به افغانستان رفته است، آن جا دوبارهازدواج کرده است و سارائ شبنم را حمایتی نمی کند. آن ها همراه مادر بزرگ خود زندگی می کنند که مادرشان است.

***میخواهم به این دانش‌آموز کمک کنم***