سجاد

نام دانش آموز: سجاد

پایه: اول دبستان

زادروز: ۱۳۸۷

چگونگی زندگی: پدر ومادر سجاد درگذشته اند و او همراه مادر بزرگ خود زندگی می کند.

***میخواهم به این دانش‌آموز کمک کنم***