نصیب

نام دانش آموز: نصیب

پایه: اول دبستان

زادروز: ۱۳۸۵

چگونگی زندگی: سن پدر بالاست و  پدر نمی تواند کار با در آمد بالا داشته باشد چرا که به تازگی از افغانستان آمده است و نیز حرفه ی ویژه ای ندارد.

***میخواهم به این دانش‌آموز کمک کنم***