نگین

نام دانش آموز: نگین

پایه: دهم

زادروز: ۱۳۸۳

چگونگی زندگی: نگین پدرش را از دست داده است، و مادرش نیز بیماری قلبی دارد.

***میخواهم به این دانش‌آموز کمک کنم***