هانیه

نام دانش آموز: هانیه

پایه: سوم دبستان

زادروز: ۱۳۸۸

چگونگی زندگی: پدرش فوت شده است، مادر کار می کند.

***میخواهم به این دانش‌آموز کمک کنم***