حسین

نام دانش آموز: حسین
کلاس: پنجم دبستان
زادروز: ۱۳۸۴
چگونگی زندگی: پدر حسین بیمار ی قلبی و اعتیاد دارد.
حسین خودش کار می کند و ناچار است پس از دبستان به سر کار برود. آنها در یک خانه ی کوچک زندگی می‌کنند که کرایه ی سنگینی هم دارد.

***میخواهم به این دانش‌آموز کمک کنم***