مهدی

نام دانش آموز: مهدی

پایه: دوم دبستان

زادروز:۱۳۸۷

چگونگی زندگی:  مهدی همراه مادر بزرگ زندگی می کند، پدرش معتاد است و مادرش هم بیماری اعصاب دارد.

***میخواهم به این دانش‌آموز کمک کنم***