آیین‌ها و جشن‌ها

  • جشن آغاز سال آموزشی در فرهنگسرای بهاران
  •  جشن مهرگان 
  • برگزاری جشن یلدا
  • برگزاری زنگ غذا در دبستان
  • گرامی داشت و پاسداشت روان شهدای آتش نشان در ایستگاه آتش نشانی بلوار کشاورز که بازتاب رسانه ای گسترده ای هم داشت.
  • برگزاری جشن آموزگار
  • جشن قلک: بدینگونه که در آغاز سال آموزشیقلک های مهربانی به دانش‌آموزان داده می شود و در یکی از روزهای نزدیک به نوروز هر دانش آنوز قلک خود را همراه خود می آورد و میشکافد و جشن کوچکی همراه پذیرایی برای به یادمانی شدن این روز  برگزار می شود.
  • اردو های دانش آموزی