کلاس‌های شاهنامه خوانی

نیازها

شمار دانش‌آموزان: 200 نفر  
آموزگار و پیشکش برای یک ماه: یک میلیون تومان
سالانه: دوازده میلیون تومان
زمان: سال آموزشی 98-1397

درباره برنامه

کلاس شاهنامه خوانی یکی از بایسته‌های آموزش برای بچه‌ها است. شاهنامه شناسنامه پارسی زبانان است. همه آموزه‌های زیبای انسانی را در تک تک چکامه‌های شاهنامه می‌توانید ببینید. داستان آزادگی، دوست داشتن، داستان گذشت، داستان همکاری و ایستادگی برای سرزمین را می‌توانند در داستان‌های شاهنامه بیاموزند. هم‌چنین با واژگان ناب پارسی که در پیرامون خود نمی‌شنوند آشنا می‌شوند و بیاموزند که شاهنامه بخوانند و از داستان‌های پندآموز آن بهرمند شوند. اگر بخواهیم از برنامه شاهنامه خوانی را پیاده کنیم بایست یک آموزگار شاهنامه خوانی داشته‌باشیم و نیز برای زنگ‌های شاهنامه برای همه بچه‌ها پذیرایی و برای آنانی که شاهنامه را از بر می‌کنند پیشکش‌هایی را فراهم کنیم. در این چند سالی که ما زنگ شاهنامه خوانی را برای بچه‌ها پیاده کرده ایم بچه‌ها هم چکامه‌ها را دوست داشته‌اند و هم پیگیرانه چکامه‌ها را از بر کرده‌اند.

می‌خواهم از برگزاری زنگ شاهنامه‌خوانی در دبستان پشتیبانی کنم

پرداخت از ایران از درگاه پرداخت

پرداخت از دیگر کشورها با پی‌پال