گفتگو با یک آموزگار مهاجر: وضعیت آموزشی و کاری کودکان مهاجر افغان در ایران- مهاجر نیوز

مهاجرنیوز، در گفت‌و گویی با نادر موسوی، مدیر مکتب ” فرهنگ” برای کودکان مهاجر و کارشناس مسایل آموزشی در ایران، وضعیت آموزشی و کاری کودکان افغان در این کشور را بررسی کرده است.

برای خواندن ادامه خبر اینجا کلیک کنید