پریسا پرنیان

سرپرست هماهنگی و برنامه ریزی

IMG_20151120_095406

  • زاده ی شهر تهران- کندوز افغانستان
  • کودکی ها و آموزش دبستان و دبیرستان در شهر تهران
  • ورود به دانشگاه صنایع و معادن ایران  و تحصیل در رشته ی IT
  • آغاز همکاری و آموزگاری در «مجتمع فرهنگی آموزش امیرالمومنین» از سال ۱۳۹۰
  • همکاری در برنامه­ ی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با پشتیبانی کمیساریای عالی پناهندگان ۱۳۹۲
  • سرپرست شیفت دختران آموزشگاه فرهنگ از ۱۳۹۳
  • همکاری با خانه کودکان افغانستان از سال ۱۳۹۰

پیام بگذارید:

نام:

رایانامه:

پیام شما: