Warning: Missing argument 1 for get_cat_ID(), called in /home/sunchil1/public_html/wp-content/themes/mh/include/functions-inc.php on line 76 and defined in /home/sunchil1/public_html/wp-includes/category.php on line 198

رخداد‌های خانه کودکان

معرفی کتابخانه فرهنگ در سایت با من بخوان

در آذرماه ۹۷ پس از مذاکرات میان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و مسئولان مجتمع فرهنگ، قرار شد که این مرکز آموزشی به برنامه «با من بخوان» بپیوندد و کتابخانه این...

نشست کتابخوانی

۱۳۹۶-۸-۲۴- نشست کتابخوانی و آشنایی با نویسندگان با حضور جناب محمود برآبادی نویسنده کودک و نوجوان و رییس پیشین انجمن نویسندگان کودک و نوجوان ایران .

شاهنامه بخوانید پاداش(جایزه) بگیرید

 خانه کودکان افغانستان برگزار می‌کند: دوره‌های شاهنامه خوانی این هماوردها(مسابقات) به اینگونه است که دانش‌آموزان یک چکامه( شعر) که در کلاس به آنها داده می‌شود را...