Warning: Missing argument 1 for get_cat_ID(), called in /home/sunchil1/public_html/wp-content/themes/mh/include/functions-inc.php on line 76 and defined in /home/sunchil1/public_html/wp-includes/category.php on line 198

رخشاره های دبستان

سنگ

۱۳۹۹/۲/۲۹ ده سال پیش چنین روزهایی، اردی بهشت سال ۱۳۸۹ و جشن پایان سال بچه ها.♥️ خوشبختانه بیشتر این شاگردان از ایران رفته و صاحب مدرک و هویت شده اند و مشغول درس...

مورچه های نازنین😍🤗🐜🐜

۱۳۹۸/۱۱/۱۹ روزهای شنبه کلاس تأتر برگزار می شود. چند هفته ای است که بچه ها خودشان میزها را می برند بیرون. نخستین گروه هم این چوچه ها هستند. کافیست گفته شود بچه ها استاد...

مدرسه فرهنگ، مدرسه شادی

گشت و گذاری در «مجموعه‌ی آموزشی فرهنگ» و نگاهی به وضعیت تحصیل کودکان افغان ۱۳۹۸/۳/۱۳ مجموعه‌ی آموزشی فرهنگ» ویژه‌ی کودکان افغان بازمانده از تحصیل از ۱۹ سال پیش...

نمایش فیلم

نمایش فیلم “هیس دخترها فریاد نمی زنند” در مجتمع آموزشی فرهنگ ویژه مادران برگزار شد.

جشن نام

۱۳۹۸/۲/۲۳ تا پیش از نوروز بچه های کلاس اولی همه ی حروف الفبا را می خوانند و می توانند نام خودشان را بنویسند. جشن «نوشتن نام» یکی از جشن ها و روزهایی به یادماندنی برای...

آموزش حرف- چ

 امروز دختران کلاس اول درس “چ” را یاد می گرفتند که آقای موسوی از کلاسشان بازدید کردند و بچه ها “چ” را با یک بیت شعر و واژه ای وطنی آموختند.