پیوند با ما

خانه کودکان افغانستان  چشم به راه پیشنهادهای شما دوستان گرامی می باشد.
نشانی : تهران- صندوق پستی ۵۶۳- ۱۳۱۸۵-کودکان آفتاب
برای پیوند با ما می توانید به شماره های زیر زنگ بزنید:

شماره: ۵۵۸۳۲۷۸۲ – ۰۲۱- ۵۵۸۲۵۵۲۸- ۰۲۱

پیامک و تلگرام: ۰۹۱۰۶۶۸۸۱۲۵

رایانامه:info@koodakaneaftab.com

instagram

googleplus

skype

پیام بگذارید:

نام:

رایانامه:

پیام شما: