بازدید اعضای محترم شورای شهر

۱۳۹۸/۹/۱- بازدید اعضای محترم شورای شهر بانو دکتر فخاری، جناب دکتر فراهانی و جناب دکتر نظری، مدیرعامل سازمان خدمات و رفاه اجتماعی شهرداری تهران جناب دکتر حسینی، شهردار منطقه جناب مهندس کلهر و رئیس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت‌های سازمان های مردم نهاد از مدرسه
#دبستان_فرهنگ #خانه_کودکان_آفتاب #کودکان_افغانستان #شورای_شهر #شهردار