تالار وحدت، دهمین دوره ی جشنواره ی جایزه ی جلال

 

تالار وحدت دهمین دوره ی جشنواره ی جایزه ی جلال؛ به همراه دانش آموزان داستان نویس و بانو مشتاق استاد داستان نویسی دبستان و حرکت همیشگی دبستان و بچه ها
باران گرفته بود و ما چتر نداشتیم!