تجربه زیسته مهاجران در ایران

نشست بررسی تجربه زیسته مهاجران در ایران؛ تجربه های تحصیلی
با سپاس از بچه های انجمن دیاران و تلاش‌های پیوسته و خستگی ناپذیرشان برای کاستن از مشکلات زندگی مهاجران. 🍀🌹♥️