سومین جشنواره ی جایزه ی فیروزه

سومین جشنواره ی جایزه ی فیروزه
(نمایشگاه و جشنواره ی کالاهای فرهنگی)
از ۱۳ تا ۱۷ دی ماه- بوستان گفتگو- پل گیشا- سالن گلستان
راهرو اصلی- غرفه ی خانه ی کودکان افغانستان چشم به راهتان هستیم