نخستین جلسه کارگاه آموزش داستان

۱۳۹۸-۴-۱۰
نخستین جلسه کارگاه آموزش داستان نویسی برای بچه ها امروز برگزار شد. استقبال بچه ها بسیار خوب بود. چند دقیقه ای که در کلاس بودم؛ بچه ها با شور و شوق گوش می دادند و می پرسیدند و گفتگو می کردند و استاد حسین نوروزی گرامی هم – که برگزاری کلاسهای تابستانی امسال را وامدار یاری و پیگیری های ایشان و دوستان ارجمندشان هستیم- با حوصله مشغول به پرسش‌های بچه ها و راهنمایی شان برای نوشتن مشق امروز بودند.
دلشادم که بچه ها امسال تابستان پر باری را خواهند گذراند و از مربیان خوبی که در این هوای گرم و با مهربانی و شوقمندی از راه دور و داوخوهانه برای آموزش می آیند، چیزهای زیادی خواهند آموخت.
شاید بارزترین ویژگی این مدرسه و البته این کارگاه‌ها همین باشد؛ شوق یاد گرفتن و یاد دادن که جبران بسیاری از کاستی ها را در این سال‌ها کرده است. 😊 ♥️
تندرست و دلشاد باشد دوستان ارجمند و حسین عزیز، سپاسگزاریم. ♥️🌹
#دبستان_فرهنگ_کودکان_پناهجو
#خانه_کودکان_افغانستان
#کودکان_افغانستان #خانه_کودکان_آفتاب #دبستان_فرهنگ #افغانستان #آموزش #نادر_موسوی #آموزگار #ایران