همدلی

۱۳۹۷-۵-۲۹
گروهی از دوستان که داوخواهانه برای رنگ آمیزی دبستان آمده‌اند.