همدلی و همزبانی ادبیات کودک و نوجوان افغانستان و ایران 🇦🇫🇮🇷

۱۳۹۸-۴-۱۵ 🇦🇫🇮🇷
نخستین نشست همدلی و همزبانی ادبیات کودک و نوجوان افغانستان و ایران
با سپاس از دوستان ارجمند در انجمن نویسندگان کودک و نوجوان ایران، بویژه استاد بزرگوار جناب کاشفی خوانساری که این نشست همدلانه با ابتکار و کوشش‌های ایشان برگزار شد.
#دبستان_فرهنگ_کودکان_پناهجو
#خانه_کودکان_افغانستان
#کودکان_افغانستان #خانه_کودکان_آفتاب #دبستان_فرهنگ #افغانستان #آموزش #نادر_موسوی #آموزگار #ایران