کارگاه آموزشی زندگی راهبرانه

کارگاه آموزشی به نام زندگی راهبرانه یا “Lead-Living” با استادی دوست ارجمند و توانایم جناب مهندس علی یعقوبی برای آموزگاران و داوطلبان جدید و همکاران پیشین دبستان- ۸-۴-۱۳۹۶