کارگاه آموزشی پیشگیری از خشونت علیه کودکان و خود مراقبتی

۱۳۹۸-۴-۲۷- امروز کارگاه آموزشی پیشگیری از خشونت علیه کودکان و خود مراقبتی توسط بانو نازنین عین الیقین – کارشناس مددکاری اجتماعی و کارشناس ارشد آموزش، توانمندی و تغییر اجتماعی- برای داوطلبان دوره های تربیت معلم.
سپاس از بانو نازنین گرامی که سرفصل های بسیار سودمندی در زمینه خشونت علیه کودکان را آموزش دادند، موضوعی که آشنایی با آن برای هر پدر و مادر، آموزگار، مدیر و همه ی کسانی که با کودکان سر و کار دارد ضروری است.