کارگاه داستان نویسی

نخستین جلسه کارگاه آموزش داستان نویسی برای بچه ها امروز برگزار شد. استقبال بچه ها بسیار خوب بود. چند دقیقه ای که در کلاس بودم بچه ها با شور و شوق گوش می دادند و می پرسیدند و گفتگو می کردند و استاد حسین نوروزی گرامی هم – که برگزاری کلاسهای تابستانی امسال را وامدار یاری و پیگیری های ایشان و دوستان ارجمندشان هستیم- با حوصله مشغول به پرسش‌های بچه ها و راهنمایی شان برای نوشتن مشق امروز بودند.
دلشادم که بچه ها امسال تابستان پر باری را خواهند گذراند و از مربیان خوبی که در این هوای گرم و با مهربانی و شوقمندی از راه دور و داوطلبانه برای آموزش می آیند چیزهای زیادی خواهند اموخت.
شاید بارزترین ویژگی این مدرسه و البته این کارگاه‌ها همین باشد؛ شوق یاد گرفتن و یاد دادن که جبران بسیاری از کاستی ها را در این سال‌ها کرده است. 😊 ♥️
تندرست و دلشاد باشد دوستان ارجمند و حسین عزیز، سپاسگزاریم. ♥️🌹