با استاد اسدالله شعبانی ترانه سرای خوب

۱۳۹۶-۲-۱۵ – نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
با استاد اسدالله شعبانی ترانه سرای خوب و دوست داشتنی کودکان و دوستان ارجمندم جناب نوروزی و دکتر حسین سوختانلو در غرفه ی خانه کودکان افغانستان.

۱۸۲۲۲۴۵۱_۱۰۲۱۳۰۶۰۰۷۰۴۸۶۴۲۵_۹۷۲۸۴۵۲۲۵۹۱۸۳۲۶۵۱۲_n