دست های ما مهربان با هم

دست های ما مهربان باهم

درود دوستان ارجمند
به رسم و آیین نیک و هرساله ی دبستان، نوروز امسال هم قرار گذاشته ایم با یاری و پشتیبانی شما برای ۱۲۴ نفر از شاگردان مادرسرپرست و کم برخوردار(و خواهر و برادر کوچکترشان) یک دست پوشاک نو پیشکش کنیم. بر اساس برآوردی که انجام شده است هزینه ی یک دست پوشاک(پیراهن، کفش و شلوار) چیزی نزدیک به ۱۴۰ هزارتومان می شود
می توانید هزینه ی خرید پوشاک چند دانش آموز، یک دانش آموز یا بخشی ازهزینه ی یک دانش آموز را پذیرا شوید

راه های واریز کمک
در ایران
شماره کارت بانک
۶۲۷۴۱۲۱۱۶۶۳۵۹۷۰۳
شماره حساب
۱۳۴۸۰۰۵۳۰۴۰۵۷۱
شماره شبا
Ir-700550013480005304057001
به نام حسین سوختانلو_بانک اقتصاد نوین. پرداخت از دیگر کشور ها با

pay pal:

این جا را کلیک کنید