📣 نویسندگان ادبیات کودک افغانستان و ایران گردهم می‌آیند

🔷 همدلی و همزبانی

نشست همدلی و همزبانی از سوی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان برگزار می‌شود.
در آستانه‌ی روز ملی ادبیات کودک، نشست همدلی و همزبانی با حضور نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان ایران و افغانستان برگزار می‌شود.

در این نشست نویسندگان و شاعران ادبیات کودک افغانستان همچون محمد سرور رجایی، محمدکاظم محقی، سیدنادر موسوی، سیدمحمود حسینی، حسن نوروزی، سیدمرتضی شاه‌ترابی، ام‌فروه موسوی، حسین سوختانلو، احمد مدقق و … حضور خواهند داشت.
این نشست با همراهی نهادهایی چون مجله کودکانه باغ، خانه کودکان افغانستان، انجمن دوستی ایران و تاجیکستان، جایزه‌ی ادبی هزار و یک شب، کانون ادبی کلمه و… برپا می‌گردد.

نشست همدلی و همزبانی روز شنبه ۱۵ تیرماه از ساعت ۱۷ در محل انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به نشانی خیابان سمیه، بین مفتح و فرصت، کوچه پروانه برگزار خواهد شد.