ایران

نشانی مجله: تهران- صندوق پستی ۵۶۳- ۱۳۱۸۵-ماهنامه کودکان آفتاب
برای درخواست ماهنامه می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:
تلفن: ۵۵۸۳۲۷۸۲ – ۰۲۱- ۵۵۸۲۵۵۲۸- ۰۲۱
سامانه ارسال پیامک: ۰۹۱۰۶۶۸۸۱۲۵
ایمیل:info@koodakaneaftab.com 

 

۱۲۷۱۷۸۰۰_۱۰۲۰۸۸۸۱۷۱۳۶۳۰۱۱۵_۱۰۱۵۹۹۸۱۷۵۰۶۱۲۴۱۵۸۰_n (1)

احمد خاوری- مدیر مدرسه زمان

شماره تلفن: ۰۹۱۵۹۷۵۷۵۵۱