کمک به دبستان فرهنگ و ماهنامه کودکان آفتاب

پشتیبانی حساب ریالی

شماره کارت بانکی: ۶۲۷۴۱۲۱۱۶۶۳۵۹۷۰۳
شماره حساب: ۱۳۴۸۰۰۵۳۰۴۰۵۷۱
شماره شبا: ir-700550013480005304057001
به نام حسین سوختانلو
بانک اقتصاد نوین به نام “حسین سوختانلو”

پشتیبانی حساب ارزی


کلیک کنید

نشانی: تهران- صندوق پستی ۵۶۳- ۱۳۱۸۵-کودکان آفتاب
تلفن: ۵۵۸۳۲۷۸۲ – ۰۲۱- ۵۵۸۲۵۵۲۸- ۰۲۱
پیامک و تلگرام: ۰۹۱۰۶۶۸۸۱۲۵
رایانامه:info@koodakaneaftab.com