آیین‌ها و جشن‌ها

  • جشن آغاز سال آموزشی در سالن فرهنگسرای بهاران
  • برگزاری جشن مهرگان 
  • برگزاری جشن یلدا
  • برگزاری زنگ غذا در دبستان
  • گرامی داشت و پاسداشت روان شهدای آتش نشان در ایستگاه آتش نشانی بلوار کشاورز که بازتاب رسانه ای گسترده ای هم داشت.
  • برگزاری حشن روز آموزگار
  • جشن قلک: بدینگونه که در آغازسال تحصیلی قلک های بخشش‌های به دانش‌آموزان داده می شود و در یکی از روزهای نزدیک به نوروز هر دانش آنوز قلک خود را همراه خود می آورد و میشکافد و جشن کوچکی همراه پذیرایی برای یه یاد ماندنی کردن این روز برگزار می شود.
  • اردو های دانش آموزی