از طرف “ويرانه” به طالبان

پست های وبلاگ

نامه ای به طالبان- دوشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۸۶

سلام و احترامات خود را از طرف خواهر آواره ي شما براي برادران طالبان خانه خراب تقديم مي دارم.

اميدوارم با اين همه جنگ و آدم كشي و ريختن خون مردمان بي گناه صحت مند و تندرست باشيد.

چرا شما با آدم كشي و دزدي كردن دختران و پسران و اتنهاري(انتحاري)هايي كه توسط شما رهبري مي شود جوانان مردم را از بين مي بريد؟

كودكان را بي پدر و مادر مي كنيد و زنان را بي شوهر؟

شما با اين كارها چه چيزي به دست مي آوريد؟

شما فكر مي كنيد با از بين بردن مردم بي گناه خداوند شما را مي بخشد؟

اين كار در اسلام وجود ندارد.

 شما وقتي مي گوييد ما مسلمان هستيم و بخاطر دين اسلام مي جنگيم پس چرا انسانهاي بي گناه  را از بين مي بريد؟

من از شما خواهش مي كنم مدرسه ها و كتابخانه ها را از بين نبريد و بگذاريد در كشور پس رفته ي مان افغانستان درس بخوانيم.

بگذاريد در افغانستان آرامي بيايد تا ما از اين آوارگي و بدبختي و بيچارگي دوباره به وطن خود باز گرديم و بتوانيم در مدرسه با آرامش درس بخوانيم.

ما همه افغان ها از شما طالبان خواهش مي كنيم كه دست به دست هم دهيم تا صلح در افغانستان بيايد.

                                                                         از طرف “ويرانه” به طالبان

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط