بوستان روبروی دبستان

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد
بوستان روبروی دبستان
امروز با همکاری بسیار خوب شهرداری منطقه 17 نزدیک 90 نهال گرفتیم برای کاشت در روز درخت کاری. بچه ها با شیوه ی درست درختکاری آشنا شدند و هرکدامشان هم با شورو شادی فراوان توانستند یک درخت بکارند خودم هم پس از سالها توانستم یک درخت بکارم، بسیار دلشاد شدم؛ بویژه اینکه هر روز می توانم درختم و بزرگ شدنش را ببینم هنگام کاشتن نهال هرچی اندیشیدم یادم نیامد که واپسین درختی که در زندگی ام کاشته بودم کی و کجا بود؟