تئوری انتخاب در آموزش

 

۱۳۹۸-۸-۹-
دیروز کارگاه آموزشی «معلمی مؤثر» زیر نظر استاد سنگانیان برگزار شد. کارگاهی بسیار سودند و کاربردی که یادگیری آن نه تنها برای آموزگاران و بالا رفتن کیفیت آموزش که برای هر رابطه ی انسانی دیگری هم بایسته و بایدی است.
چهار سال پیش هم این دوره را جناب مهندس علی یعقوبی برای آموزگاران برگزار کرده بودند.
سپاس فراوان از بانو خوش نظر گرامی برای هماهنگی این کارگاه و همچنین استاد سنگانیان ارجمند که با مهربانی و بردباری این کلاس را برگزار نمودند. ♥️🌻🍀