تسلیت

 

۱۳۹۸/۱۰/۱۸-تسلیت به خانواده های داغدار سرنشینان هواپیمای مسافربری، درگذشتگان حوادث اخیر و جامعه دانشگاهی ایران.
امیدوارم که هرچی زودتر بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر و بار دیگر شادی و لبخند بر دل و چهره ی یکایک هموطنان عزیز ایرانی و افغانستانی ام بنشیند.