جشن یلدای بچه های داستان نویسی

۱۳۹۷-۱۰-۶
جشن یلدای بچه های داستان نویسی با بانو «مژگان مشتاق» نویسنده کودک و آموزگار نوآور و دوست داشتنی کلاس داستان نویسی و جناب «جانب الهی» مرد خندان، پرانرژی و دلشادی که با بازی های رنگارنگ و پر جنب و جوشش در کلاس، درس زندگی و حل دشواری های آن را به بچه ها می آموزد.
سپاس از مهرتان دوستان ارجمند که هستید و گل لبخند و بذر دانایی بر لب و اندیشه ی بچه ها می کارید.