دستها را باید شست، جور دیگر باید زیست!👐🤗

۱۳۹۹/۱/۱۲-با پیگیری دوست ارجمندم جناب احمدی نیا و با مهربانی دوستان گرامی در موسسه مهر گیتی، پنج بشکه بیست لیتری، روی هم صد لیتر مایع ضدعفونی کننده دست، تحویل مدرسه شد که امروز و فردا در بطری های یک لیتری تقسیم شده و تا پایان هفته میان بچه ها پخش خواهد شد.