دلقکهای بدون مرز

 

۱۳۹۸-۸-۱۹🥳🤠🤡
امروز seppi و deppo از گروه دلقک های بدون مرز از کشور آلمان آمدند و برای بچه ها چند نمایش زیبا و شاد انجام دادند و روزی پر از خنده و شادمانی برای بچه ها ساختند. در پایان نمایش، دلقک مرد که گمان کنم نامش دپو بود یک گلوله اسفنجی سرخرنگ که می شد روی بینی گذاشت را به یادگار داد برایم و گفت هرگاه خیلی ناراحت بودی و در لحظات سخت این را بگذار روی دماغت و خودت را در آینه نگاه کن، حتما خوشحال می شوی. من هم همانجا گذاشتم روی دماغم که بچه ها با دیدنم غش غش خندیدند.
روز خوب و به یادماندنی بود برای بچه ها، با سپاس فراوان از دوستان ارجمندم در انجمن یاران دانش و مهر که زمینه ی اجرای این نمایش شاد را برای بچه ها فراهم نمودند.