شیرخواری بچه های کلاس اولی


با سپاس از بانو “شیرازی” گرامی که در آغاز روز چهارشنبه همه ی بچه های دبستان را به یک صبحانه ی پرانرژی و خوشمزه مهمان نمودند.