فردا

۱۳۹۸-۸-۴-
بگو ای گل که دوباره
این خزان با تو بهاره